Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Apr 4, 2022

Hur manisk, envis och spritt språngande galen måste man vara för att nå sina mål? 

Och hur ska Kristoffer resa sig ur sitt snedsteg och få fight club-kroppen han förtjänar, en gång för alla.

En ny långsiktig taktik läggs utifrån lärdomar/tidigare misstag.

Jippiieeee! 100 avsnitt!