Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning

Jul 21, 2022

Glad sommar! Vi håller igång för fullt med både öl i Köpenhamn och hårda trösklar med värmeslag. En årsplan smids på en detaljnivå som skulle göra självaste Nils van der Poel stolt som en tupp.