Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning

Jan 3, 2024

Tobias har avslutat året med årets sämsta prestation. Kristoffer stör sig på nyårsdagslöparna och är således årets hycklare.

Vi snackar även riktigt långsiktiga nyårslöften som sträcker sig ända in i framtiden. Vad händer där?

Dessutom! Reviews av Saucony Kinvara Pro och Saucony Sinister