Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Nov 6, 2021

Vi är tillbaka i gymmet med målet att bli gymnaster. Träningen är tuff, utmanande och... tråkig? Vi har påbörjat ett 20 veckor långt program, signerat Calimove. Hur hanterar man känslan av oduglighet, vad vill vi egentligen uppnå och vad är essensen av träningsformen Calisthenics?

Dessutom har vi sprungit Stadium Night Run, 5 km kaoslöpning i delvis mörker med start på Stockholm Stadion.