Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning

Dec 16, 2022

Vem har förtur i livet och på förenad gång- och cykelbana? Vi reder ut vilka som ska ha förtur i alla lägen. Dessutom, hur äcklig får en löpare vara på jobbet och fortfarande komma undan med det? En av oss testar gränserna.

Dessutom, en aldeles normal Race Report från ett myspys-lopp i Danmark, inte helt...