Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning

Nov 16, 2022

Måste träning innehålla känslan av misslyckande emellanåt? Hur ska man tänka i träningen när man upptäcker att man är en sopa?

Och Äntligen har tävlingsdjävulen väckts i Patrik Mårdh efter otaliga provokationer. Är det nu vi får se prestation framför glädje?

Framför oss har vi två utmaningar som...