Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Jun 23, 2018

Hungern präglade detta avsnitt som avhandlade ytterligare ett hinderbanegym i Göteborg, OCR Fältet. Dessutom har Robin riktigt svajiga tips inför årets upplaga av Ultravasan.