Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Feb 9, 2018

Vi har tagit oss över vår första drömgräns och producerat ett andra avsnitt av Hårdare Träning. I detta avsnitt snackar vi om myten kring tonade muskler, förband som lika gärna hade kunna stanna hemma, hur Robin har kommit tillbaka till träningen och mycket mer! Nu dessutom med jävligt bra ljud.