Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Dec 21, 2020

O helga natt, snart är julkadensen över. Kristoffer bjuder på 5 nycklar för en god julkadens och Tobias ger ett praktexempel på hur man ska göra för att bryta ihop. Vad är livet efter detta, finns det något att se fram emot?