Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


May 11, 2018

Denna vecka bjuder vi på våra mest värdefulla tips på hur du sumpar det rejält på Göteborgsvarvet. Dessutom avlägger vi ännu en racerapportering från ett lopp av den längre skolan och snackar festivalsäsong.