Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Jan 24, 2023

Vi har testat Flowgun One från Flowlife, den senaste och hetaste massagepistolen på marknaden. Ni har förhoppningsvis sett vår review på Instagram, men här går vi lite mer in på djupet när det kommer till användningsområden och specifika färdigheter!

https://www.instagram.com/flowlife/

https://www.instagram.com/patrikmardh/ 

https://www.instagram.com/hardaretraning/ 

https://www.flowlife.com/se/