Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Sep 4, 2019

Höga Kusten Trail 43 km hägrar och det är dags för de sista förberedelserna. Pumpa magen full med gels eller sportdryck, springa in i väggen eller njuta av den vackra naturen? Vi försöker svara så gott det går och översätta det till praktiska tips. Dessutom går vi igenom Tough Viking Djurgården och vad man ska göra om björnen kommer.