Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Feb 3, 2022

Det förekommer stor skam i detta avsnitt, på så många plan. Men plan på frälsning utforskas och i horisonten skådar vi frälsning.

Är det rimligt att byta ut ultraäventyr mot solsemester på Mikes Gym i Marbella?Hur rycks man ur den lägsta energin? Är du en ASICS Frontrunner?

Vi pratar om bra saker i detta avsnitt, så se till att lyssna.

Mikes Gym @mikesgymmarbella på Instagram

Ansök till Asics Frontrunners här den 7 februari