Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Apr 27, 2021

Kristoffer Olsson har varit ute på en skrämmande långtråkig vandring och kommit fram till ett lika skrämmande koncept.

Är träningseuforin enbart en lögn? Finns träningsglädje över huvud taget? Var springer man en riktig snabb mara? Hur straffar vi oss själva detta avsnitt?

De stora frågorna avlöser varandra.