Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Oct 15, 2020

Patrik Mårdh njöt sig igenom TEC 100 miles till Tobias stora förtret. Tobias ångestvrålade sig igenom sista milen på Big Run 47 km. Vem gjorde rätt?

Vi börjar även drömma oss bort till nästa utmaning och pratar om hur man ska hitta motivationen till att ta ut sig själv till 100%. Och när passar det in i livet att närma sig ruinens brant.

Dessutom börjar vi smygtesta Polar Grit X som både jag och Patrik hade som följeslagare under våra respektive lopp!

https://www.polar.com/sv/grit-x
http://new.tec100.se/ 
https://www.instagram.com/hardaretraning/ 
https://www.instagram.com/patrikmardh/ 
https://www.instagram.com/polarnordic/