Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Nov 16, 2018

Robin är i Sydamerika och lever rockstjärnelivet. In kliver träningstokarna Tobias Jäger och Anna Örtendahl. Vi snackar meriter, avsaknaden av metal i livet, men framförallt varför det är så svårt att vila. Och just det, vi kör ett metal quiz också!