Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Oct 29, 2018

Robin är på väg att fly landet. Tobias stannar kvar i den nalkande, svinkalla mardrömmen. Vad krävs för att överleva vintern, musikaliskt och fysiskt?