Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Sep 27, 2018

Robin och Tobias har grisat runt på varsitt håll, orsakat smärta för dem själva och andra. Vi inleder ett nytt liv med en massa kroppsviktsträning och banbrytande smidighet.