Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Sep 19, 2018

Den sista uppgörelsen stundar för säsongen. Tobias ska ta sig an de tekniska riggarna på Action Run Stockholm och Robin ska vältra sig i lera på Mud Run i Göteborg. Vi ser ljuset i tunneln och blickar framåt, men vad händer sen?