Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Sep 7, 2018

Ett avsnitt som fokuserar till 100% på uppladdningen inför Tough Viking Helsingfors och hur illa det kommer att gå. Efter ett tekniskt haveri i onsdags tvingades vi spela in avsnittet i en transferhall på Arlanda. Glad lyssning och ursäkta för svordomarna.