Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Aug 15, 2018

Robin fick döpa detta avsnitt och självfallet slank det med en ordvits. Vi är tillbaka eftersommaren och det kommer att kännas, det kommer värka så in åt helvete. Ultravasan är bara ett par dagar bort och om ytterligare ett par veckor startar hinderbanetrippeln, Tough Viking Helsingfors, Toughest Göteborg och Action Run Stockholm. Hur ska detta gå?