Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Sep 8, 2023

Kristoffers torpresa fortsätter och livet likaså. Det har dessutom skett fullkomlig lidelse på Stockholm Stadion och barnvagnsrullet är i full blom. 

Förutom att vi pratar om torpet och annat pratar vi om Stockholm Halvmaraton, gameplan och vad som sker vid ett misslyckande.