Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Apr 15, 2023

Här är det definitiva lärdomsavsnittet inför Hyrox i Malmö den 13 maj. Jag och Patrik sprang Hyrox Stockholm för tre veckor sedan och det har tagit lång tid att processa den vansinniga utmaningen som vi självmant ställde oss inför. Lyssna och lär och gör inte som oss.

 

https://www.instagram.com/hyroxnorse/

https://www.instagram.com/hyroxworld/ 

https://www.instagram.com/patrikmardh/ 

https://www.instagram.com/zebastiangudmundsson/ 

https://www.instagram.com/hardaretraning/