Preview Mode Links will not work in preview mode

Hårdare träning


Jun 17, 2022

Att underskatta sig själv och prata med andra om det är det töntigaste som finns. Det var vad som hände inför STHLM 10, som vi ger en RR på direkt efter målgång. Kristoffer visar sin totala brist på kunskap i miltider, men kanske är lugnet från kontinuitet som drabbar honom?

Vi blickar framåt, snackar uppladdningsfas och drömmer oss bort till sjuka miltider.

STHLM Challenge
Marathongruppen